GABINET PSYCHOLOGICZNY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

Działania terapeutyczne są opracowywane na podstawie przeprowadzonego badania diagnostycznego i stworzonej „mapy” problemu. Prowadzę terapię w nurcie poznawczo-behawioralnym, która:

  • jest skoncentrowana na konkretnych, bieżących problemach; 
  • jest krótkoterminowa (zazwyczaj od kilku do dwudziestu kilku spotkań);
  • opiera się na współpracy – uczestnicy terapii są aktywnymi współautorami zmian;
  • jest oparta na dowodach – o jej skuteczności świadczą wyniki systematycznie prowadzonych badań naukowych. 

W niektórych, uzasadnionych, przypadkach prowadzę terapię schematów. Terapia schematów integruje klasyczną terapię poznawczo-behawioralną z innymi modelami terapeutycznymi, między innymi z teorią przywiązania, z koncepcją psychodynamiczną oraz z modelami terapeutycznymi skoncentrowanymi na emocjach. Uczyłam się tej metody pracy podczas warsztatów prowadzonych przez doktora Loosa, współautora adaptacji terapii schematów do pracy z dziećmi i młodzieżą.

Podczas pracy z dziećmi korzystam z szeregu zabaw terapeutycznych oraz bajek terapeutycznych. W pracy z nastolatkami używam dialogu motywującego.

Dziecko jest zależne od swoich rodziców a im młodsze dziecko, tym ta zależność jest większa. Powodzenie terapii często jest uwarunkowane współpracą rodziców z terapeutą. Dlatego plan terapii może zawierać moduły skierowane do rodziców, w trakcie której uczą się oni jak być skutecznymi terapeutami własnego dziecka i wspólnie z psychologiem opracowują konkretne plany działań terapeutycznych. 

Aby jak najlepiej prowadzić terapie, swoją pracę poddaję systematycznej superwizji w nurcie poznawczo-behawioralnym.