Wsparcie dla rodziców

Rodzicielstwo to źródło radości i satysfakcji oraz codzienna praca i obowiązki: od bycia rodzicem nie dostaje się urlopu. Większość rodziców czasem czuje się bezradna, zmęczona, zniechęcona. Samopoczucie rodziców wpływa na stan ich dzieci oraz na postępy czynione przez dzieci w terapii. Poza tym niektórych problemów związanych z wychowywaniem dzieci.

Rodzice nie umieją samodzielnie rozwiązać. Wsparcia dla rodziców obejmuje:

  • konsultacje – poświęcone rozwiązywaniu pojedynczych, konkretnych problemów wychowawczych (najczęściej 1- 5 spotkań);
  • treningi umiejętności rodzicielskich – zajęcia, w trakcie których rodzice poznają i ćwiczą techniki ułatwiające m.in. poprawienie relacji z dzieckiem, skuteczne wydawanie poleceń, ustalanie i egzekwowanie reguł (pełen program to około 10 – 15 spotkań);
  • pomoc psychologiczną dla rodziców – działania z pogranicza interwencji kryzysowej i terapii krótkoterminowej, ich celem jest poprawa samopoczucia Rodzica.